اسکناس 250 دینار عراق (تک بانکی)

اسکناس 250 دینار عراق
  • اسکناس 250 دینار عراق
  • اسکناس 250 دینار عراق

کد کالا: عراق-11

وضعیت:  موجود


قیمت: 4,000 تومان

اسکناس 250 دینار عراق

روی اسکناس:

P.91- 250 Dinars - 2003/AH1424. Astrolabe at right.

پشت اسکناس:

P.91- 250 Dinars - 2003/AH1424. Minaret in Samarra.

اسکناس

آسیا
عراق
2003
نوبانکی-UNC
6.5 در 13 سانتیمتر
در حال بارگذاری...