مظفرالدین شاه

Mozafaredin shah qajar.jpeg

مظفرالدین شاه قاجار

دوره پادشاهی: از 1275 تا 1285 شمسی

مدت سلطنت : 10 سال

 
تمبر قاجار "تغییر قیمت تمام رخ"
تمبر قاجار "تغییر قیمت تمام رخ"

فروخته شده
   
تمبر قاجار "تغییر قیمت داخله "
تمبر قاجار "تغییر قیمت داخله "

فروخته شده
   
تغییر قیمت روی ناصری طلایی
تمبر قاجار "تغییر قیمت روی ناصری طلایی" -ممهور

فروخته شده
   
تمبر قاجار "سورشارژ controle "
تمبر قاجار "سورشارژ controle "

فروخته شده
 
 
تمبر قاجار "مظفری provisoire" - چاپ اول
تمبر قاجار "مظفری provisoire" - چاپ اول

480,000 تومان  350,000 تومان

   
تمبر قاجار "مظفری تمام رخ"
تمبر قاجار "مظفری تمام رخ" - ممهور

فروخته شده
   
تمبر قاجار "مظفری سورشارژ provisoire"
تمبر قاجار "مظفری سورشارژ provisoire" - ممهور

150,000 تومان  110,000 تومان

   
تمبر قاجار "مظفری نشاندار"
تمبر قاجار "مظفری نشاندار"

290,000 تومان

 
 
تمبر قاجار "مظفری کاغذ سبز"
تمبر قاجار "مظفری کاغذ سبز" - ممهور

300,000 تومان  240,000 تومان

   
تمبر قاجار "مظفری کاغذ سفید"
تمبر قاجار "مظفری کاغذ سفید" - ممهور

130,000 تومان  110,000 تومان

   
تمبر قاجار "مظفری کاغذ سفید"
تمبر قاجار "مظفری کاغذ سفید" - نو

فروخته شده
   
تمبر قاجار "مظفری کاغذ سفید"
تمبر قاجار "مظفری کاغذ سفید" -منتخب تک

45,000 تومان  25,000 تومان

 
 
تمبر قاجار "پست شهری تهران"
تمبر قاجار "پست شهری تهران"

فروخته شده
   
چاپ تهران سورشارژ 5 قران سیاه
تمبر قاجار "چاپ تهران سورشارژ 5 قران سیاه"

150,000 تومان  110,000 تومان

   
تمبر قاجار "چاپ تهران سورشارژ 5 قران سیاه" بدل
تمبر قاجار "چاپ تهران سورشارژ 5 قران سیاه" بدل

20,000 تومان

   
تمبر قاجار "چاپ تهران سورشارژ provisoire"
تمبر قاجار "چاپ تهران سورشارژ provisoire" - نو

فروخته شده
 
 
تمبر قاجار - آجودان مخصوص
تمبر قاجار - آجودان مخصوص

فروخته شده
   
تمبر قاجار - تمبرهای موقتی - ممهور
تمبر قاجار - تمبرهای موقتی - ممهور

50,000 تومان

   
تمبر قاجار - تمبرهای موقتی - نو

فروخته شده
     
 
در حال بارگذاری...