ممهور محمدرضاشاه

 
تمبر هزاره ابونصر فارابی - ممهور
2907 - تمبر هزاره ابونصر فارابی - ممهور

فروخته شده
   
تمبر ورزشهای باستانی - ممهور
3203 - تمبر ورزشهای باستانی - ممهور

فروخته شده
   
تمبر کودتای 28 مرداد - ممهور
3302 - تمبر کودتای 28 مرداد - ممهور

فروخته شده
   
تمبر ششمین کنگره پزشکی - ممهور
3603 - تمبر ششمین کنگره پزشکی - ممهور

فروخته شده
 
 
تمبر تولد رودکی - ممهور
3705 - تمبر تولد رودکی - ممهور

فروخته شده
   
تمبر جمبوری پیشاهنگی ایران - ممهور
3905 - تمبر جمبوری پیشاهنگی ایران - ممهور

1,000 تومان

   
تمبر عروسی محمدرضا و فرح دیبا - ممهور
3906 - تمبر عروسی محمدرضا و فرح دیبا - ممهور

فروخته شده
   
تمبر روز ملل متحد - ممهور
3907 - تمبر روز ملل متحد - ممهور

800 تومان

 
 
تمبر دیدار ملکه الیزابت دوم - ممهور
3908 - تمبر دیدار ملکه الیزابت دوم - ممهور

فروخته شده
   
تمبر کنگره جهانی موسیقی - ممهور
4001 - تمبر کنگره جهانی موسیقی - ممهور

فروخته شده
   
تمبر تولد رضا پهلوی - ممهور
4002 - تمبر تولد رضا پهلوی - ممهور

فروخته شده
   
تمبر روز ملل متحد - ممهور
4003 - تمبر روز ملل متحد - ممهور

800 تومان

 
 
تمبر روز درختکاری - ممهور
4004 - تمبر روز درختکاری - ممهور

1,000 تومان

   
تمبر روز کارگر - ممهور
4005 - تمبر روز کارگر - ممهور

فروخته شده
   
تمبر سد سپیدرود - ممهور
4103 - تمبر سد سپیدرود - ممهور

1,000 تومان

   
تمبر پانزدهمین سال یونسکو - ممهور
4104 - تمبر پانزدهمین سال یونسکو - ممهور

فروخته شده
 
 
تمبر کمک به زلزله زدگان قزوین - ممهور
4112 - تمبر کمک به زلزله زدگان قزوین - ممهور

800 تومان

   
تمبر سد همدان - ممهور
4205 - تمبر سد همدان - ممهور

2,500 تومان

   
تمبر سپاه دانش - ممهور
4208 - تمبر سپاه دانش - ممهور

فروخته شده
   
تمبر کارخانه کود شیمیایی - بلوک
4210 - تمبر کارخانه کود شیمیایی - بلوک

3,000 تومان

 
 
تمبر نیروی هوایی در کنگو - ممهور
4213 - تمبر نیروی هوایی در کنگو - ممهور

فروخته شده
   
تمبر روز کودک - ممهور
4214 - تمبر روز کودک - ممهور

1,500 تومان

   
تمبر روز مادر - ممهور
4218 - تمبر روز مادر - ممهور

فروخته شده
   
تمبر اطاق صنایع و معادن - ممهور
4219 - تمبر اطاق صنایع و معادن - ممهور

1,000 تومان

 
 
تمبر نوروز 43 - ممهور
4222 - تمبر نوروز 43 - ممهور

500 تومان

   
تمبر روز هواشناسی - ممهور
4301 - تمبر روز هواشناسی - ممهور

1,000 تومان

   
تمبر آموزشگاه نابینایان - ممهور
4303 - تمبر آموزشگاه نابینایان - ممهور

3,000 تومان

   
تمبر آموزشگاه نابینایان - ممهور
4305 - تمبر جامعه دندانپزشکان - ممهور

فروخته شده
 
 
تمبر دیدار پادشاه اتیوپی - ممهور
4306 - تمبر دیدار پادشاه اتیوپی - ممهور

1,000 تومان

   
تمبر انستیتو آفات گیاهی - ممهور
4307 - تمبر انستیتو آفات گیاهی - ممهور

1,500 تومان

   
تمبر جشن مهرگان - ممهور
4308 - تمبر جشن مهرگان - ممهور

800 تومان

   
تمبر بانو روزولت - ممهور
4309 - تمبر بانو روزولت - ممهور

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...