آفریقا

اسکناس آنگولا اسکناسهای اتیوپی اسکناسهای اریتره اسکناسهای آفریقا غربی
اسکناسهای آفریقامرکزی اسکناسهای آفریقاجنوبی اسکناسهای الجزایر اسکناسهای اوگاندا
اسکناسهای بروندی اسکناسهای بوتسوانا اسکناسهای تانزانیا اسکناسهای تونس
اسکناس جمهوری کنگو اسکناسهای چاد اسکناسهای زئیر اسکناسهای زامبیا
اسکناسهای زیمبابوه اسکناسهای سائوتومه اسکناسهای سنگال اسکناسهای سوآزیلند
اسکناسهای سودان اسکناس سودان جنوبی اسکناسهای سومالی اسکناسهای سومالی لند
اسکناسهای سیرالئون اسکناسهای سیشل اسکناسهای غنا اسکناسهای کامرون
اسکناسهای کنگو اسکناسهای کنیا اسکناسهای کومور اسکناسهای کیپ ورد
اسکناسهای گامبیا اسکناسهای گینه اسکناسهای گینه بیسائو اسکناسهای لسوتو
اسکناسهای لیبریا اسکناسهای لیبی اسکناسهای ماداگاسکار اسکناسهای مالاوی
اسکناسهای مصر اسکناسهای موریتانی اسکناسهای موریس اسکناسهای موزامبیک
اسکناسهای نامیبیا اسکناسهای نیجریه    
 
اسکناس 1 دینار 2013 لیبی (تک بانکی)
اسکناس 1 دینار 2013 لیبی (تک بانکی)

12,500 تومان

   
اسکناس 1 دینار 2013 لیبی (جفت بانکی)
اسکناس 1 دینار 2013 لیبی (جفت بانکی)

25,000 تومان

   
اسکناس 1 سنتایم کنگو
اسکناس 1 سنتایم کنگو (تک بانکی)

5,000 تومان

   
اسکناس 1 سنتایم کنگو (جفت بانکی)
اسکناس 1 سنتایم کنگو (جفت بانکی)

10,000 تومان

 
 
اسکناس 1 نکفا اریتره (تک بانکی)
اسکناس 1 نکفا اریتره (تک بانکی)

4,000 تومان

   
اسکناس 1 پوند سودان
اسکناس 1 پوند سودان (جفت بانکی)

14,000 تومان

   
اسکناس 1 پوند سودان جنوبی (تک بانکی)
اسکناس 1 پوند سودان جنوبی (تک بانکی)

15,000 تومان

   
اسکناس 1 پوند مصر
اسکناس 1 پوند مصر (تک بانکی)

4,000 تومان

 
 
اسکناس 10 امالانگنی سوآزیلند (تک بانکی)
اسکناس 10 امالانگنی سوآزیلند (تک بانکی)

20,000 تومان

   
اسکناس 10 بیر اتیوپی (تک بانکی)
اسکناس 10 بیر اتیوپی (تک بانکی)

15,000 تومان

   
اسکناس 10 بیر اتیوپی (جفت بانکی)
اسکناس 10 بیر اتیوپی (جفت بانکی)

30,000 تومان

   
اسکناس 10 دالاسی 2006 گامبیا
اسکناس 10 دالاسی 2006 گامبیا (تک بانکی)

16,000 تومان

 
 
اسکناس 10 دالاسی 2006 گامبیا (جفت بانکی)
اسکناس 10 دالاسی 2006 گامبیا (جفت بانکی)

32,000 تومان

   
اسکناس 10 دلار لیبریا
اسکناس 10 دلار لیبریا (تک بانکی)

10,000 تومان

   
اسکناس 10 دلار لیبریا
اسکناس 10 دلار لیبریا (جفت بانکی)

20,000 تومان

   
اسکناس 10 دلار نامیبیا (تک بانکی)
اسکناس 10 دلار نامیبیا (تک بانکی)

16,000 تومان

 
 
اسکناس 10 دینار تونس (تک بانکی)
اسکناس 10 دینار تونس (تک بانکی)

57,000 تومان

   
اسکناس 10 روپیه سیشل (جفت بانکی)
اسکناس 10 روپیه سیشل (جفت بانکی)

36,000 تومان

   
اسکناس 10 سدی غنا (تک بانکی)
اسکناس 10 سدی غنا (تک بانکی)

30,000 تومان

   
اسکناس 10 سدی غنا (جفت بانکی)
اسکناس 10 سدی غنا (جفت بانکی)

60,000 تومان

 
 
اسکناس 10 شیلینگ 1978 کنیا (تک بانکی)
اسکناس 10 شیلینگ 1978 کنیا (تک بانکی)

18,000 تومان

   
اسکناس 10 شیلینگ 1978 کنیا (جفت بانکی)
اسکناس 10 شیلینگ 1978 کنیا (جفت بانکی)

36,000 تومان

   
اسکناس 10 فرانک بروندی
اسکناس 10 فرانک بروندی (تک بانکی)

2,500 تومان

   
اسکناس 10 فرانک بروندی
اسکناس 10 فرانک بروندی (جفت بانکی)

5,000 تومان

 
 
اسکناس 10 فرانک کنگو
اسکناس 10 فرانک کنگو (تک بانکی)

6,500 تومان

   
اسکناس 10 فرانک کنگو (جفت بانکی)
اسکناس 10 فرانک کنگو (جفت بانکی)

13,000 تومان

   
اسکناس 10 مالوتی 1990 لسوتو (تک بانکی)
اسکناس 10 مالوتی 1990 لسوتو (تک بانکی)

20,000 تومان

   
اسکناس 10 مالوتی 2010 لسوتو (تک بانکی)
اسکناس 10 مالوتی 2010 لسوتو (تک بانکی)

16,000 تومان

 
 
اسکناس 10 ماکوتا نو  زئیر (جفت بانکی)
اسکناس 10 ماکوتا نو زئیر (جفت بانکی)

22,000 تومان

   
اسکناس 10 نایرا 2009 نیجریه
اسکناس 10 نایرا 2009 نیجریه (تک بانکی)

5,000 تومان

   
اسکناس 10 نایرا 2009 نیجریه
اسکناس 10 نایرا 2009 نیجریه (جفت بانکی)

10,000 تومان

   
اسکناس 10 نکفا 2012 اریتره (تک بانکی)
اسکناس 10 نکفا 2012 اریتره (تک بانکی)

13,000 تومان

 
 
در حال بارگذاری...