سری 04 - جمهوری

 

سری ۴ 

جمهوري اسلامي ايران

چاپ: چاپخانه توماس دلارو (انگلستان)

تاریخ انتشار: ۱۹۸۱-۱۳۶۰

 عبارت كتيبه اي " جمهوري اسلامي ايران"

با زمینه تیره و خط روشن بر روی اسکناس

و آرم انقلاب اسلامی دایره ای شکل بر پشت اسکناس

امضا:  

 علی اردلان                       محمدعلی مولوی

                          

 

 
کد 238 - اسکناس جمهوری 500 ریال - تک
کد 238 - اسکناس جمهوری 500 ریال - تک

فروخته شده
   
کد 238 - اسکناس جمهوری 500 ریال - جفت
کد 238 - اسکناس جمهوری 500 ریال - جفت

120,000 تومان 

فروخته شده
   
کد 240 - اسکناس جمهوری 5000 ریال - تک
کد 240 - اسکناس جمهوری 5000 ریال - تک

فروخته شده
   
کد 240 - اسکناس جمهوری 5000 ریال - جفت
کد 240 - اسکناس جمهوری 5000 ریال - جفت

220,000 تومان  195,000 تومان

 
 
کد 241 - اسکناس جمهوری 10000 ریال - تک
کد 241 - اسکناس جمهوری 10000 ریال - تک

فروخته شده
   
کد 241 - اسکناس جمهوری 10000 ریال - جفت
کد 241 - اسکناس جمهوری 10000 ریال - جفت

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...