تعریف "تت بش" (Teta-beche)

1394/05/28

تت بش: Teta-beche

اصل لغت از زبان فرانسه است ولی در کاتالوگها وکتابهای تمبر اغلب کشورها بکار می رود و آن به دو تمبرگفته می شود که دو کلیشه در موقع چاپ بطور وارونه پهلوی هم و یا روی هم قرار گرفته باشند. در حال حاضر که چاپ تمبرها بطریق فیلم و زینگ انجام می گیرد، این امر پیش نمی آید

(تمبر 2 شاهی سیاه شماره 24 در باند چهار تایی بصورت تت بش چاپ شده.)

------------------------------------------------------------

و یا نمونه تمبر زیر:

در حال بارگذاری...