اسکناس 1 افغانی افغانستان

اسکناس 1 افغانی افغانستان

کد کالا: افغانستان-03

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

 

اسکناس 1 افغانی افغانستان (تک بانکی)

روی اسکناس:

 Seal

پشت اسکناس:

Blue Mosque, Mazar-e-Sharif

 


کانال تلگرام اسکناس مانا manabanknote@

 
آسیا
افغانستان
2002
نوبانکی-UNC
55 در 130

 

در حال بارگذاری...