اسکناس 1 دینار عراق (تک بانکی)

اسکناس 1 دینار عراق
  • اسکناس 1 دینار عراق
  • اسکناس 1 دینار عراق

کد کالا: عراق-01

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 1 دینار عراق

روی اسکناس:

 Coin design at center

پشت اسکناس:

Mustansiriyah School in Baghdad.


جدیدترین اخبار سایت در: 

heartکانال تلگرام تمبرمانا manastamp@

آسیا
عراق
1979
نوبانکی-UNC
66 در 142

 

در حال بارگذاری...