اسکناس 1 روبل تاجیکستان (تک بانکی)

اسکناس 1 روبل تاجیکستان (تک بانکی)
  • اسکناس 1 روبل تاجیکستان (تک بانکی)

کد کالا: تاجیکستان-07

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 1 روبل تاجیکستان

 

روی اسکناس:

Arms

پشت اسکناس:

 Parliament building, Dushanbe


جدیدترین اخبار سایت در:

 کانال تلگرام تمبر مانا: manastamp@

آسیا
تاجیکستان
1994
نوبانکی-UNC
55 در 102

 

در حال بارگذاری...