اسکناس 1 سوم قرقیزستان (تک بانکی)

اسکناس 1 سوم قرقیزستان
  • اسکناس 1 سوم قرقیزستان
  • اسکناس 1 سوم قرقیزستان

کد کالا: قرقیزستان-07

وضعیت:  موجود


قیمت قبلی: 15,000 تومان 

قیمت برای شما: 10,000 تومان

تخفیف: 5,000 تومان

اسکناس 1 سوم قرقیزستان

روی اسکناس:

P.15 - 1 Som - 1999. Abdilas. Maldybayev at right.

پشت اسکناس:

P.15 - 1 Som - 1999. String musical instruments.

آسیا
قرقیزستان
1999
نوبانکی-UNC
6 در 12 سانتیمتر

 

در حال بارگذاری...