اسکناس 1 لک آلبانی (تک بانکی)

  • اسکناس 1 لک آلبانی

کد کالا: آلبانی-1

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 1 لک آلبانی

روی اسکناس:

P.40a - 1 Lek - 1976. Paesant couple.

پشت اسکناس:

P.40a - 1 Lek - 1976. Shokoder fortress

اروپا
آلبانی
1976
نوبانکی-UNC
بدون امضا !
5.5 در 10.5 سانتیمتر

 

در حال بارگذاری...