اسکناس 1 پوند مصر (جفت بانکی)

اسکناس 1 پوند مصر

کد کالا: مصر-08

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 1 پوند مصر

روی اسکناس:

P.50i - 1 Pound - 17.4.2004. Sultan Qaiyet Bey mosque at center..

پشت اسکناس:

P.50i - 1 Pound - 17.4.2004. Pharaoh statues from Abu Simbel Temple

 


جدیدترین اخبار سایت در: 

heartکانال تلگرام تمبرمانا manastamp@

افریقا
مصر
2004
جفت بانکی
زیبا
70 در 140

 

در حال بارگذاری...