اسکناس 1 کواتزال 2008 گواتمالا (جفت بانکی)

اسکناس 1 کواتزال 2008 گواتمالا (جفت بانکی)

کد کالا: گواتمالا-06

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 1 کواتزال گواتمالا-2008

 

روی اسکناس:General José María Orellana

 

پشت اسکناس:Plate of Leyden, Banco de Guatemala building, Ara del Tikal seal

امریکا
گواتمالا
2008
جفت بانکی
پلیمر
67 در 157

 

در حال بارگذاری...