اسکناس 10 امالانگنی 2006 سوآزیلند (جفت بانکی)

اسکناس 10 امالانگنی 2006 سوآزیلند (جفت بانکی)

کد کالا: سوآزیلند-06

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 10 امالانگنی 2006 سوآزیلند

روی اسکناس:

King Mswati III, Parliament house

پشت اسکناس:

 Luphohlo hydroelectric damheartدر کانال‌های تلگرام و اینستاگرام ما، خبرهایی هست که شما از آن بی‌خبرید!

 
لطفا جهت مشاهده و عضویت، بر روی لینکهای فوق کلیک کنید.
افریقا
سوآزیلند
2006
جفت بانکی
نسبتا کمیاب
70 در 145

 

در حال بارگذاری...