اسکناس 10 دینارا صربستان (جفت بانکی)

اسکناس 10 دینارا صربستان
  • اسکناس 10 دینارا صربستان
  • اسکناس 10 دینارا صربستان

کد کالا: صربستان-02

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

 

اسکناس 10 دینارا صربستان

روی اسکناس:

Young Vuk Stefanović Karadžić

پشت اسکناس:

 Aged Vuk Stefanović Karadžić; First Slavic Congress in Prague,

 


جدیدترین اخبار سایت در: 

heartکانال تلگرام تمبرمانا manastamp@

اروپا
صربستان
2006
جفت بانکی
تصویر رو افقی-تصویر پشت عمودی
62 در 131

 

در حال بارگذاری...