اسکناس 10 دینار کرواسی (جفت بانکی)

اسکناس 10 دینار کرواسی
  • اسکناس 10 دینار کرواسی
  • اسکناس 10 دینار کرواسی

کد کالا: کرواسی-06

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 10 دینار کرواسی 

روی اسکناس:

P.18 - 10 Dinara - 8.10.1991. R.Boskovic at center.

پشت اسکناس:

P.18 - 10 Dinara - 8.10.1991. Zagreb cathedral.

اروپا
کرواسی
1991
نوبانکی-UNC
تصویر رو افقی-تصویر پشت عمودی
5.5 در 10.5 سانتیمتر

 

در حال بارگذاری...