اسکناس 10 فرانک بروندی (تک بانکی)

اسکناس 10 فرانک بروندی
  • اسکناس 10 فرانک بروندی
  • اسکناس 10 فرانک بروندی

کد کالا: بروندی-01

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 10 فرانک بروندی 

روی اسکناس:

P.33e - 10 Francs - 1.11.2007. Map of Burundi with arms.

پشت اسکناس:

P.33e - 10 Francs - 1.11.2007. Text.

افریقا
بروندی
2007
نوبانکی-UNC
6 در 11.5 سانتیمتر

 

در حال بارگذاری...