اسکناس 10 فرانک کنگو (جفت بانکی)

اسکناس 10 فرانک کنگو (جفت بانکی)
  • اسکناس 10 فرانک کنگو (جفت بانکی)
  • اسکناس 10 فرانک کنگو

کد کالا: کنگو-06

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 10 فرانک کنگو 

روی اسکناس:

- 10 Francs  "Apui-tete Chef Luba" carving of a couple

پشت اسکناس:

 10 Francs -. "Coupe en Bois Luba " carving at right

افریقا
کنگو
2003
جفت بانکی
نسبتا کمیاب
70 در 150

 

در حال بارگذاری...