اسکناس 10 کرون 1960 چکسلواکی (جفت بانکی)

اسکناس 10 کرون چکسلواکی (جفت بانکی)

کد کالا: چکسلواکی-06

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 10 کرون چکسلواکی

روی اسکناس:

Girls

پشت اسکناس:

Orava/Arwa dam


جدیدترین اخبار سایت در: 

heartکانال تلگرام تمبرمانا manastamp@

اروپا
چکسلواکی
1960
جفت بانکی
قدیمی و کمیاب
65 در 133

 

در حال بارگذاری...