اسکناس 10 گورد هائیتی (جفت بانکی)

اسکناس 10 گورد هائیتی

کد کالا: هائیتی-06

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 10 گورد هائیتی

 

روی اسکناس:P.272a - 10 Gourdes - 2004. Sanité Belair at left.

 

پشت اسکناس:P.272a - 10 Gourdes - 2004. Fort Cap-Rouge

امریکا
هائیتی
2004
جفت بانکی
نسبتا کمیاب
65 در 130

 

در حال بارگذاری...