اسکناس 100 آریاری ماداگاسکار (تک بانکی)

اسکناس 100 آریاری ماداگاسکار
  • اسکناس 100 آریاری ماداگاسکار
  • اسکناس 100 آریاری ماداگاسکار

کد کالا: ماداگاسکار-01

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 100 آریاری ماداگاسکار

روی اسکناس:

 Ravinala and Tsingi plants. 120x 60mm.

پشت اسکناس:

 Sugarloaf mountain at Antsiranana Bay.


جدیدترین اخبار سایت در: 

heartکانال تلگرام تمبرمانا manastamp@

افریقا
ماداگاسکار
2004
نوبانکی-UNC
60 در 120

 

در حال بارگذاری...