اسکناس 100 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)

اسکناس 100 روبل تاجیکستان (جفت بانکی)

کد کالا: تاجیکستان-16

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 100 روبل تاجیکستان

 

روی اسکناس:

Arms

پشت اسکناس:

 Parliament building, Dushanbe


جدیدترین اخبار سایت در:

 کانال تلگرام تمبر مانا: manastamp@

آسیا
تاجیکستان
1994
جفت بانکی
60 در 120

 

در حال بارگذاری...