اسکناس 100 متیکای موزامبیک (تک بانکی)

اسکناس 100 متیکای موزامبیک
  • اسکناس 100 متیکای موزامبیک
  • اسکناس 100 متیکای موزامبیک

کد کالا: موزامبیک-07

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 100 متیکای موزامبیک

روی اسکناس:

100 Meticais - 16.6.1989. Soldiers at flagpole at left , E. Mondlane at right. 

پشت اسکناس:

P.130c - 100 Meticais - 16.6.1989. Public ceremony.

 

جدیدترین اخبار سایت در:

 کانال تلگرام تمبر مانا: manastamp@

افریقا
موزامبیک
1989
نوبانکی-UNC
نسبتا کمیاب
68 در 140

 

در حال بارگذاری...