اسکناس 1000 افغانی افغانستان

اسکناس 1000 افغانی افغانستان

کد کالا: افغانستان-01

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 1000 افغانی افغانستان

روی اسکناس:

 Mosque of Mazar-e-Sharif

پشت اسکناس:

 Royal Gardens and Victory Arch, Paghman

 


کانال تلگرام اسکناس مانا manabanknote@

آسیا
افغانستان
1991
نوبانکی-UNC
70 در 160

 

در حال بارگذاری...