اسکناس 1000 بیلتوف روسیه MMM (جفت بانکی)

اسکناس 1000 بیلتوف روسیه MMM

کد کالا: روسیه-08

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

 

اسکناس 1000 بیلتوف روسیه MMM 

روی اسکناس:

MMM12 - 1000 Shares - Moscow Loan Co. (Mavrodi). Private Issue

پشت اسکناس:

MMM12 - 1000 Shares - Moscow Loan Co. (Mavrodi). Private Issue

 


جدیدترین اخبار سایت در: 

heartکانال تلگرام تمبرمانا manastamp@

اروپا
روسیه
1994
جفت بانکی
چاپ اسکناس توسط بانک MMM روسیه
70 در 150

 

در حال بارگذاری...