اسکناس 1000 دراخما یونان (تک بانکی)

اسکناس 1000 دراخما یونان (تک بانکی)
  • اسکناس 1000 دراخما یونان (تک بانکی)
  • اسکناس 100 دراخما یونان

کد کالا: یونان-11

وضعیت:  موجود


قیمت: 50,000 تومان

اسکناس 1000 دراخما یونان

روی اسکناس:

Apollon

پشت اسکناس:

Discus thrower, Hera Temple (Olympia)


جدیدترین اخبار سایت در: 

heartکانال تلگرام تمبرمانا manastamp@

اروپا
یونان
1987
نوبانکی-UNC
کمیاب
76 در 158

 

در حال بارگذاری...