اسکناس 1000 دوبرا سائوتومه (جفت بانکی)

اسکناس 1000 دوبرا سائوتومه (جفت بانکی)

کد کالا: سائوتومه-06

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 1000 دوبرا سائوتومه 

 

روی اسکناس:   Bananas, Rei Amador

 

پشت اسکناس :    Cocoa harvest

افریقا
سائوتومه و پرینسیپ
1993
جفت بانکی
قدیمی و کمیاب
80 در 160

خالی

 

در حال بارگذاری...