اسکناس 1000 دینار عراق (جفت بانکی)

اسکناس 1000 دینار عراق

کد کالا: عراق-14

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 1000 دینار عراق 

روی اسکناس:

. Medioeval dinar coin.

پشت اسکناس:

 Al-Mustansiriyah University in Baghdad.


جدیدترین اخبار سایت در: 

heartکانال تلگرام تمبرمانا manastamp@

آسیا
عراق
2013
جفت بانکی
نسبتا کمیاب
65 در 140

 

در حال بارگذاری...