اسکناس 1000 سوم ازبکستان (تک بانکی)

اسکناس 1000 سوم ازبکستان (تک بانکی)
  • اسکناس 1000 سوم ازبکستان (تک بانکی)

کد کالا: ازبکستان-07

وضعیت:  موجود


قیمت: 14,000 تومان

اسکناس 1000 سوم ازبکستان

روی اسکناس:

Arms

پشت اسکناس:

Amir Temur museum, Tashkent


جدیدترین اخبار سایت در: 

heartکانال تلگرام تمبرمانا manastamp@

آسیا
ازبکستان
2001
نوبانکی-UNC
78 در 144

 

در حال بارگذاری...