اسکناس 1000 فرانک جمهوری کنگو (جفت بانکی)

اسکناس 1000 فرانک جمهوری کنگو (جفت بانکی)

کد کالا: ج کنگو-06

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 1000 فرانک جمهوری کنگو-2002

چاپ کنگو - حرف T

روی اسکناس:

  Logging, man

پشت اسکناس:

Fieldwork

 


جدیدترین اخبار سایت در:

 کانال تلگرام تمبر مانا: manastamp@

افریقا
جمهوری کنگو
2002
جفت بانکی
تصویر پشت بسیار زیبا
75 در 135

 

در حال بارگذاری...