اسکناس 1000 فرانک جمهوری کنگو

اسکناس 1000 فرانک جمهوری کنگو

کد کالا: ج کنگو-03

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 1000 فرانک جمهوری کنگو-2002

چاپ کنگو - حرف T

روی اسکناس:

  Logging, man

پشت اسکناس:

Fieldwork

 


کانال تلگرام اسکناس مانا manabanknote@

افریقا
جمهوری کنگو
2002
نوبانکی-UNC
تصویر پشت بسیار زیبا
75 در 135

 

در حال بارگذاری...