اسکناس 1000 فورینت مجارستان (جفت بانکی)

اسکناس  1000 فورینت مجارستان (جفت بانکی)

کد کالا: مجارستان-12

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 1000 فورینت مجارستان

 

روی اسکناس:

King Mátyás

پشت اسکناس :

 Hercules fountain (Royal Palace, Visegrád)


جدیدترین اخبار سایت در:

 کانال تلگرام تمبر مانا: manastamp@

اروپا
مجارستان
2011
جفت بانکی
بسیار زیبا
70 در 154

 

در حال بارگذاری...