اسکناس 1000 لئون 2010 سیرالئون (جفت بانکی)

اسکناس 1000 لئون 2010 سیرالئون (جفت بانکی)

کد کالا: سیرالئون-06

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 1000 لئون 2010 سیرالئون

 

کوچکتر از اسکناس چاپ 2006

 

روی اسکناس:      Bai Bureh

 

پشت اسکناس: Satellite dish

افریقا
سیرالئون
2010
جفت بانکی
نسبتا کمیاب
65 در 135

 

در حال بارگذاری...