اسکناس 1000 متیکای موزامبیک (تک بانکی)

اسکناس 1000 متیکای موزامبیک
  • اسکناس 1000 متیکای موزامبیک
  • اسکناس 1000 متیکای موزامبیک

کد کالا: موزامبیک-09

وضعیت:  موجود


قیمت: 18,000 تومان

اسکناس 1000 متیکای موزامبیک

روی اسکناس:

P.135 - 1000 Meticais - 16.6.1991. E. Mondhane at left ,

پشت اسکناس:

P.135 - 1000 Meticais - 16.6.1991. Monument at center.

 

جدیدترین اخبار سایت در:

 کانال تلگرام تمبر مانا: manastamp@

افریقا
موزامبیک
1991
نوبانکی-UNC
کمیاب
70 در 136

 

در حال بارگذاری...