اسکناس 1000 کروزادو سورشارژ برزیل (جفت بانکی)

اسکناس 1000 کروزادو سورشارژ برزیل
  • اسکناس 1000 کروزادو سورشارژ برزیل
  • اسکناس 1000 کروزادو سورشارژ برزیل

کد کالا: برزیل-14

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 1000 کروزادو سورشارژ برزیل

روی اسکناس:

P.216a - 1 Cruzado Novo on 1000 Cruzados ND (1989). J. Machado

پشت اسکناس:

P.216a - 1 Cruzado Novo on 1000 Cruzados ND (1989). Street scene of old Rio de Janeiro

امریکا
برزیل
1989
نوبانکی-UNC
سورشارژ
7.5 در 15.5 سانتیمتر

 

در حال بارگذاری...