اسکناس 20 سوم قرقیزستان (جفت بانکی)

اسکناس 20 سوم قرقیزستان
  • اسکناس 20 سوم قرقیزستان
  • اسکناس 20 سوم قرقیزستان

کد کالا: قرقیزستان-12

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 20 سوم قرقیزستان

روی اسکناس:

P.24 - 20 Som - 2009. Togolok Moldo at right

پشت اسکناس:

P.24 - 20 Som - 2009. Tash-Rabat at center.

آسیا
قرقیزستان
2009
نوبانکی-UNC
نسبتا کمیاب
6 در 12 سانتیمتر

 

در حال بارگذاری...