اسکناس 20 فرانک کنگو (جفت بانکی)

اسکناس 20 فرانک کنگو

کد کالا: کنگو-08

وضعیت:  موجود


قیمت قبلی: 30,000 تومان 

قیمت برای شما: 22,000 تومان

تخفیف: 8,000 تومان

اسکناس 20 فرانک کنگو 

روی اسکناس:

P.94A - 20 Francs - 30.6.2003. Male lion's head .

پشت اسکناس:

P.94A - 20 Francs - . Lioness lying with two cubs

افریقا
کنگو
2003
جفت بانکی
زیبا
70 در 152

 

در حال بارگذاری...