اسکناس 20 متیکای موزامبیک (تک بانکی)

اسکناس 20 متیکای موزامبیک
  • اسکناس 20 متیکای موزامبیک
  • اسکناس 20 متیکای موزامبیک

کد کالا: موزامبیک-11

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 20 متیکای موزامبیک

روی اسکناس:

P.New - 20 Meticais - 16.6.2011. Samora Moises Machel at left center.

پشت اسکناس:

P.New - 20 Meticais - 16.6.2011. Rhinoceros.

 

جدیدترین اخبار سایت در:

 کانال تلگرام تمبر مانا: manastamp@

افریقا
موزامبیک
2011
نوبانکی-UNC
تصویر پشت بسیار زیبا
65 در 140

 

در حال بارگذاری...