اسکناس 200 آریاری ماداگاسکار (جفت بانکی)

اسکناس 200 آریاری ماداگاسکار

کد کالا: ماداگاسکار-04

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

 

اسکناس 200 آریاری ماداگاسکار 

روی اسکناس:

P.87b -200 Ariary - 2004. Signature 6. Village entrance. 126 x63mm

پشت اسکناس:

P.87b -200 Ariary - 2004. Aloalo wooden monuments.

 

اسکناس 100 آریاری ماداگاسکار

روی اسکناس:

 Ravinala and Tsingi plants. 120x 60mm.

پشت اسکناس:

 Sugarloaf mountain at Antsiranana Bay.


جدیدترین اخبار سایت در: 

heartکانال تلگرام تمبرمانا manastamp@

افریقا
ماداگاسکار
2004
جفت بانکی
63 در 126

 

در حال بارگذاری...