اسکناس 200 لوا بلغارستان (جفت بانکی)

اسکناس 200 لوا بلغارستان
  • اسکناس 200 لوا بلغارستان
  • اسکناس 200 لوا بلغارستان

کد کالا: بلغارستان-02

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 200 لوا بلغارستان

روی اسکناس:

P.87a - 200 Leva - 1951. Georgi Dimitrov at left , arms.

پشت اسکناس:

P.87a - 200 Leva - 1951. Tobacco harvest.

اروپا
بلغارستان
1951
نوبانکی-UNC
قدیمی و کمیاب
9 در 17.5 سانتیمتر

 

در حال بارگذاری...