اسکناس 25 گیلدن 1985 سورینام (تک بانکی)

اسکناس 25 گیلدن 1985 سورینام (تک بانکی)
  • اسکناس 25 گیلدن 1985 سورینام (تک بانکی)
  • اسکناس 10 گیلدن 2000 سورینام

کد کالا: سورینام-15

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 25 گیلدن 1985 سورینام 

روی اسکناس:

 Monument of Revolt on 24.02.1980

پشت اسکناس:

 People's Palace (Presidential residence), Paramaribo


جدیدترین اخبار سایت در: 

heartکانال تلگرام تمبرمانا manastamp@

امریکا
سورینام
1985
نوبانکی-UNC
65 در 150

 

در حال بارگذاری...