اسکناس 5 دینار کرواسی (جفت بانکی)

اسکناس 5 دینار کرواسی
  • اسکناس 5 دینار کرواسی
  • اسکناس 5 دینار کرواسی

کد کالا: کرواسی-04

وضعیت:  موجود


قیمت قبلی: 15,000 تومان 

قیمت برای شما: 11,000 تومان

تخفیف: 4,000 تومان

اسکناس 5 دینار کرواسی

روی اسکناس:

P.17 - 5 Dinara - 8.10.1991. R.Boskovic at center

پشت اسکناس:

P.17 - 5 Dinara - 8.10.1991. Zagreb cathedral.

اروپا
کرواسی
1991
نوبانکی-UNC
تصویر رو افقی-تصویر پشت عمودی
5.5 در 10.5 سانتیمتر

 

در حال بارگذاری...