اسکناس 5 روبل ترنس نیسترا (جفت بانکی)

اسکناس 5 روبل ترنس نیسترا (جفت بانکی)

کد کالا: ترنس نیسترا-02

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 5 روبل ترنس نیسترا 

 

روی اسکناس: Alexander Vassilievitch Suvurov at right. 

 

پشت اسکناس:P.17 - 5 Rublei 1994. Parliament building at center.

اروپا
ترنس نیسترا
1994
جفت بانکی
58 در 125

 

در حال بارگذاری...