اسکناس 5 سامانی تاجیکستان (تک بانکی)

اسکناس 5 سامانی تاجیکستان
  • اسکناس 5 سامانی تاجیکستان

کد کالا: تاجیکستان-03

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 5 سامانی تاجیکستان

 

روی اسکناس:

   Sadriddin Ayni

پشت اسکناس:

 (مقبره رودکی) Abuabdullo Rudaki shrine

 


جدیدترین اخبار سایت در:

 کانال تلگرام تمبر مانا: manastamp@

آسیا
تاجیکستان
1999
نوبانکی-UNC
65 در 145

 

در حال بارگذاری...