اسکناس 5 نگلوتروم بوتان (جفت بانکی)

اسکناس 5 نگلوتروم بوتان

کد کالا: بوتان-04

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 5 نگلوتروم بوتان

روی اسکناس:

P.14 - 5 Ngultrum - ND (1985). Birds. Signature 3. Reduced .

پشت اسکناس:

P.14 - 5 Ngultrum - ND (1985). Paro Dzong.

آسیا
بوتان
1985
جفت بانکی
قدیمی و کمیاب
6 در 13 سانتیمتر

 

در حال بارگذاری...