اسکناس 5 کیات میانمار (تک بانکی)

اسکناس 5 کیات میانمار (تک بانکی)
  • اسکناس 5 کیات میانمار (تک بانکی)

کد کالا: میانمار-11

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 5 کیات میانمار 

روی اسکناس:

Chinze

پشت اسکناس:

 "Chinlone" (cane ball game - traditional sport in Burma; mixture between ball 


جدیدترین اخبار سایت در:

 کانال تلگرام تمبر مانا: manastamp@

آسیا
میانمار
1995
نوبانکی-UNC
62 در 130

 

در حال بارگذاری...