اسکناس 50 شیلینگ سومالی (جفت بانکی)

اسکناس 50 شیلینگ سومالی
  • اسکناس 50 شیلینگ سومالی
  • اسکناس 50 شیلینگ سومالی

کد کالا: سومالی-02

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 50 شیلینگ سومالی

روی اسکناس:

P.R2 - 50 N Shilin = 50 N Shillings - 1991

پشت اسکناس:

P.R2 - 50 N Shilin = 50 N Shillings - 1991.

افریقا
سومالی
1991
نوبانکی-UNC
زیبا
7 در 14 سانتیمتر

 

در حال بارگذاری...