اسکناس 50 متیکای 1986 موزامبیک (جفت بانکی)

اسکناس 50 متیکای 1986 موزامبیک

کد کالا: موزامبیک-06

وضعیت:  موجود


قیمت قبلی: 46,000 تومان 

قیمت برای شما: 32,000 تومان

تخفیف: 14,000 تومان

اسکناس 50 متیکای 1986 موزامبیک

روی اسکناس:

P.129b - 50 Meticais - 16.6.1986. Sodiers at left , flag ceremony.

پشت اسکناس:

P.129b - 50 Meticais - 16.6.1986. Soldiers in training.

 

جدیدترین اخبار سایت در:

 کانال تلگرام تمبر مانا: manastamp@

افریقا
موزامبیک
1986
جفت بانکی
تصویر پشت بسیار زیبا
70 در 140

 

در حال بارگذاری...