اسکناس 50 متیکای 1986 موزامبیک

اسکناس 50 متیکای 1986 موزامبیک

کد کالا: موزامبیک-03

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 50 متیکای 1986 موزامبیک

روی اسکناس:

P.129b - 50 Meticais - 16.6.1986. Sodiers at left , flag ceremony.

پشت اسکناس:

P.129b - 50 Meticais - 16.6.1986. Soldiers in training.

 

کانال تلگرام اسکناس مانا manabanknote@

افریقا
موزامبیک
1986
نوبانکی-UNC
تصویر پشت بسیار زیبا
70 در 140

 

در حال بارگذاری...