اسکناس 50 پنگو مجارستان (تک بانکی)

اسکناس  50 پنگو مجارستان (تک بانکی)
  • اسکناس  50 پنگو مجارستان (تک بانکی)

کد کالا: مجارستان-03

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 50 پنگو 1932 مجارستان

 

روی اسکناس:

 Petöfi Sándor

پشت اسکناس :

"Birth of the Song" /by Jánko J.


جدیدترین اخبار سایت در:

 کانال تلگرام تمبر مانا: manastamp@

اروپا
مجارستان
1932
نوبانکی-UNC
بسیار کمیاب
86 در 168

 

در حال بارگذاری...