اسکناس 500 ساکرس اکوادور (جفت بانکی)

اسکناس 500 ساکرس اکوادور

کد کالا: اکوادور-04

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 500 ساکرس اکوادور

روی اسکناس:

 500 Sucres - 8.6.1988. Dr. Eugenio de Santa Cruz y Espejo at left

پشت اسکناس:

P.124A - 500 Sucres - 8.6.1988. New renditions of arms.

 


جدیدترین اخبار سایت در: 

heartکانال تلگرام تمبرمانا manastamp@

 
امریکا
اکوادور
1988
جفت بانکی
بسیار کمیاب
66 در 156

 

در حال بارگذاری...