اسکناس 500 فرانک کنگو

اسکناس 500 فرانک کنگو

کد کالا: کنگو-08

وضعیت:  فروخته شده


قیمت: -

اسکناس 500 فرانک کنگو

روی اسکناس:

 Diamond exploitation

پشت اسکناس:

  Diamond exploitation, Etroite Valley


کانال تلگرام اسکناس مانا manabanknote@

افریقا
کنگو
2002
نوبانکی-UNC
70 در 152

 

در حال بارگذاری...